Meestepäevale Pühendatud Saunaralli 2021  REEGLID

Meestepäevale Pühendatud Saunaralli 2021 

REEGLID

  1. Sauna juurde jõudes ning lahkudes tuleb küsida kaardile märge. Kaardi saab meeskond korraldajatelt registreerides. Lisaülesannete täitmisel on võimalik koguda boonusmärkeid.
  2. Ühes saunas tuleb kõigil võistkonna liikmetel võtta leili vähemalt 3 minutit.
  3. Iga saunakaardil nimekirjas oleva sauna läbi käimata jätmine toob võistkonnale karistusaega lisaks 30 minutit.
  4. Registreerimislehele allkirja andmisega kinnitate, et Teie tervislik seisund lubab saunatada.
  5. Saunaomanikud ja korraldajad ei vastuta võistlejate terviserikete ja vigastuste eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
  6. Sauna omanikud ei vastuta Teie valveta jäetud isiklike asjade eest.
  7. Tugevas joobes võistlejaid, kes võivad ohustada end või teisi võistlejaid, on sauna omanikul õigus mitte sauna lubada! Ära võta sauna klaastaarat ja alkoholi.
  8. Ära riku liikluseeskirju! Igal võistkonnal peab olemas olema kaine autojuht!
  9. Osaleda võib alates 12-eluaastast vanema/hooldaja kirjaliku nõusolekuga ning võistkonnas peab kindlasti olema vastutav täiskasvanu.

Comments are closed.